Vernisáž výstavy „TheTouch of Matter », 6 décembre 2016 18:00-6 décembre 2016 21:00, .

The touch of matter / Dotyk hmoty

6. 12. -22. 12. 2016, Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem v Praze. Umělec se věnuje soustředěným způsobem studiu různých sochařských materiálů v historii umění – kameni, bronzu, dřevu, papíru i novým umělohmotným materiálům, s možností jejich originálního zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem. Výstava se koná s podporou města Banská Bystrica a Ministerstva kultury Slovenské republiky.
A rich creation of sculptures and reliefs of Slovak artist is introduced, despite his active international exhibiting in Europe, Northern and Southern America, for first time by the comprehensive way in Prague. The artist is concentrated on the study of various sculpture materials in the history of art – the stone, bronze, wood, paper and also the new plastic materials, with a possibility of their original forming into the objects of geometrical and abstract shape. The exhibition is hold upon the support of Banska Bystrica City and the Ministry of Culture of Slovak Republic.

Kurátorka / Curator : Vlasta Čiháková Noshiro