3. ročník koncertu Doma dobre, 11 décembre 2016 13:00-11 décembre 2016 17:30, .

Allstar Refjúdží Band, Vrbovskí víťazi a Swingless Jazz Ensemble s hosťami (Lasky, Vec a Michal Kaščák) zahrajú na treťom ročníku podujatia Doma dobre. V nedeľu 11. decembra budú v nízkoprahovej nocľahárni sv. Vincenta de Paul aj besedy na témy súvisiace s bezdomovectvom, ale aj narodeninová torta, keďže nocľaháreň oslavuje 10 rokov. Okrem skvelého zážitku odíde každý návštevník s malým spomienkovým predmetom. Vstup na koncert je bezplatný, váš dobrovoľný príspevok bude použitý na podporu a pomoc ľuďom bez domova.

Program koncertu Doma dobre (11. 12. 2016)

Rekonštruovaná časť

• 13:00 Výstava fotografií: „10 rokov Depaul Slovensko“
• 14:45 – 15:15 Diskusia: „10 rokov Depaul Slovensko“
• 15:45 – 16:15 Diskusia: Existuje riešenie bezdomovectva?

Vstupná hala (stará časť)

• 14:00 – 14:45 Swingless Jazz Ensemble (SK)
• 15:15 – 15:45 Vrbovskí víťazi (SK)
• 16:15 – 17:15 Allstar refjúdži band (svet)

Ako môžete pomôcť?
• Vstup na koncert je bezplatný, počas koncertu môžete venovať dobrovoľný príspevok, vďaka ktorému pracovníci Depaul Slovensko zabezpečia ľuďom bez domova nocľah alebo jedlo
• Poslaním prázdnej SMS na číslo 827 podporíte prácu s ľuďmi bez domova sumou 3 €
• Prispieť môžete aj neobmedzene cez http://www.10rokovdepaulslovensko.sk a http://www.dobrakrajina.sk
• Príspevkom v Depaul stánku – za čo dostanete pekné tričko, tašku, odznak, náramok

Tešíme sa na vás.

Doprava

Autom
Ako sa k nám dostanete…
Link na mapu: https://goo.gl/2H9XBW
súradnice GPS: 48.177219, 17.188832

MHD:
Autobusy 61 a 96 (zastávka Fartuny), potom peši do nocľahárne, je to asi 1 km

Viac informácií na:
http://www.10rokovdepaulslovensko.sk
http://www.depaulslovensko.org
http://www.pohodafestival.sk
http://www.dobrakrajina.sk

___________________________________________________

Allstar Refjúdží Band, Vrbovskí víťazi, and Swingless Jazz Ensemble and their guests (Lasky, Vec, and Michal Kaščák) will play for the visitors of the third year of Doma dobre. On Sunday, 11 December, the low threshold dormitory of St. Vincent de Paul will hold also debates on topics related to homelessness, and there will be a birthday cake as well, as the hostel is celebrating its 10 years of existence. Besides the great experience, each visitor will receive a small souvenir. Admission to the concert is free, and your voluntary contribution will be used to support and help the homeless.

Programme of the concert Doma dobre (11 December 2016):

Renovated part:
• 1:00 pm Photo exhibition: “10 years of Depaul Slovakia”
• 2:45 pm – 3:15 pm Debate: “10 years of Depaul Slovakia”
• 3:45 pm – 4:15 pm Debate: Is there a solution to homelessness?

Entrance hall (old part):

• 2:00 pm – 2:45 pm Swingless Jazz Ensemble (SK)
• 3:15 pm – 3:45 pm Vrbovskí víťazi (SK)
• 4:15 pm – 5:15 pm Allstar refjúdži band (svet)

How can you help?
• Admission to the concert is free and during the concert, you can make a voluntary contribution that will help the people in Depaul Slovakia provide accommodation or food for homeless people
• You can also send an empty SMS to number 827 to support the work with homeless people. The price of text is € 3
• You are free to contribute via http://www.10rokovdepaulslovensko.sk and http://www.dobrakrajina.sk
• You can make a contribution in Depaul stand – and in exchange you will get a nice T-shirt, bag, badge, or bracelet

We are looking forward to see you.

How to get here…
Map link: https://goo.gl/2H9XBW
GPS coordinates: 48.177219, 17.188832

For more information go to:
http://www.10rokovdepaulslovensko.sk
http://www.depaulslovensko.org
http://www.pohodafestival.sk
http://www.dobrakrajina.sk