Liège 1er Mai en Fête !, 1 mai 2019-2 mai 2019, Liège Liège .

Liège le mercredi 1 mai à 10:00 1er Mai en Fête ! Marché Couvert Liège Liège Liège mercredi 1 mai 2019