Opéra en plein air “Madame Butterfly” à Saint-Germain-en-Laye, 2 juillet 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Opéra en plein air “Madame Butterfly” à Saint-Germain-en-Laye 2021-07-02 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-03 23:30:00 23:30:00
Saint-Germain-en-Laye Yvelines Saint-Germain-en-Laye

 

En 2021, (ré)découvrez l’Opéra en plein air avec 2 représentations de “Madame Butterfly” à Saint-Germain-en-Laye !

https://www.aparteweb.com/awprod/TALP/AWCalendar.aspx?INS=TALP&CAT=780&LNG=FR&IDWL=87805

En 2021, (ré)découvrez l’Opéra en plein air avec 2 représentations de “Madame Butterfly” à Saint-Germain-en-Laye !