Umění pro Prahu / Praha pro umění – Darovanému koni na zuby hleď, 30 novembre 2016 18:00-30 novembre 2016 20:00, .

Galerie hlavního města Prahy vás srdečně zve na cyklus veřejných debat UMĚNÍ PRO PRAHU / PRAHA PRO UMĚNÍ:

05 – Darovanému koni na zuby hleď

Diskutující: Lenka Burgerová, Petr Dub, Eliška Kaplický Fuchsová a Petrem Leškem
Moderuje teoretik architektury Petr Klíma

Je možné zavést v Praze podobný systém podpory a výběru umění ve veřejném prostoru, jako má většina vyspělých zemí a měst světa? Proč některé země svůj veřejný prostor tak cílevědomě kultivují? A jaký systém by pro Prahu byl nejlepší? Jak by měl konkrétně vypadat proces výběru uměleckých děl do veřejného prostoru a pravidla jejich hodnocení? Kde se lze inspirovat? Proč je vlastně situace v Praze stále tak chaotická a kvalitního umění tak málo?

VSTUP ZDARMA

Další diskuze na téma umění ve veřejném prostoru budou probíhat od ledna do března 2017. Více na http://www.ghmp.cz

Umění pro Prahu / Praha pro umění

Co dnes znamená umění ve veřejném prostoru? Jaké ideje dnešní společnost požaduje a jaké naopak potřebuje? Jaká je u nás tradice nakládání s veřejným prostorem? Jak byla veřejná umělecká díla zadávána v Praze kdysi a jak dnes? Jaká poučení přináší zkušenost s třemi desítkami let komunistické zákonné normy „procenta na umění“? A jak podobná praxe funguje v západních metropolích? Jaká díla dnes vznikají na veřejných prostranstvích světových měst? Jaké jsou jiné formy „veřejného“ umění? Jaké jsou dnes jeho sociální i estetické funkce? Jsou ideje historických pomníků stále živé? Je možné nechat veřejné umělecké dílo zaniknout nebo ho naopak aktualizovat?
Po dlouhém období absence legislativní, politické i odborné koncepce nakládání s veřejným prostorem se město Praha hodlá připojit k většině evropských metropolí, které věnují na umění ve veřejném prostoru určitou část z investic na nové stavební projekty. V Praze by tato částka měla dosahovat až 2 %. Zavedení této praxe vyžaduje promyšlenou koncepci zadávání, výběru a správy nových uměleckých děl. Galerie hlavního města Prahy, jako pražská regionální galerie a jako správce městských uměleckých sbírek včetně veřejné plastiky, má mimořádný zájem na úspěchu tohoto procesu. Připravila proto dlouhodobý cyklus veřejných, odborně vedených debat a přednášek osobností, které se v této problematice nejlépe orientují. Cílem je rekapitulovat funkce a podoby veřejného umění z historických i současných hledisek, a především přispět k nalezení odborného konsensu ohledně kritérií kvality děl v současném veřejném prostoru.