Olomouc PAF 2017 | Pauline Curnier Jardin: Grotta Profunda, 7 décembre 2017 16:00-21 décembre 2017 19:00, Galerie U Mloka PAF – Přehlídka filmové animace a současného umění .

Grotta Profunda je strhující vizuální podívaná, vyprávějící o hluboké jeskyni ve francouzských Pyrenejích, jež se stane dějištěm náboženského vytržení mladičké jeptišky Bernadette. Po vidině neposkvrněného početí Panny Marie je zaplavena všeobjímající láskou a uvržena do lůna jeskyně, kde se stává šokovaným svědkem pasoliniovsky extravagantních kosmogonických výjevů, odhalujících taje a podstatu lidství. Ocitla se v božském lůně, nebo grottu tělesných hříchů?

Výstava probíhá od 7. do 21. 12. 2017 v rámci PAF Olomouc 2017

Otevírací doba Galerie U Mloka během PAFu:
čt 16:00–19:00
pá–so 13:00–19:00
ne 13:00–16:00

Otevírací doba mimo PAF:
út–čt 13:00–19:00

Grotta Profunda is a stunning visual spectacle story about a deep cave in the French Pyrenees that would become the scene of the religious exaltation of the young nun Bernadette. After a vision of the immaculate conception of the Virgin Mary, she is flooded with an all-embracing love and thrown into the cave’s womb, where she becomes the shocked witness to Pasolini’s extravagant cosmogonic scenes, revealing the mystique and essence of humanity. Did she find herself in the divine womb or grotto of bodily sin?

The exhibition is a part of PAF Olomouc 2017 and is open from Dec 7th till Dec 21st 2017.

Opening hours during PAF:
Thu 16:00–19:00
Fri-Sat 13:00–19:00
Sun 13.00–16:00

Opening hours after PAF:
Tue–Thu 13:00–19:00