PAF 2016: Jozef Mrva – Body armor, 1 décembre 2016 17:00-15 décembre 2016 17:00, .

Jozef Mrva: Body Armor
ve spolupráci s Přehlídka animovaného filmu Olomouc
——-
Výchozím kurátorským impulsem pro přípravu výstavy současného českého umělce Jozefa Mrvy v olomoucké Galerii U Mloka se stala esej Johna Bergera s názvem Proč se dívat na zvířata? Jednou z Bergerových tezí obsažených ve zmiňované kultovní stati je, že se lidská rasa začala v důsledku průmyslové revoluce vzdalovat zvířeti a jeho každodennímu způsobu života. Zvířata začala být nahrazována při pracovních úkonech stroji a mechanismy a jejich prvotní funkce tak vymizela. Pomyslná propast, která je způsobena absencí kontaktu lidského jedince a divokého animalismu, se ještě více prohloubila.

Pro výstavu Body armor je stěžejním tématem právě ono pomyslné znovunavrácení k zvířecí říši, a to pomocí přeměny lidské tváře ve zvířecí. Autor ve svém souboru kartónových masek cíleně snoubí krutost a syrovost jednání divokého zvířete se sofistikovanou formou pečlivého vrstvení a tvarování papíru. Využívání masek zvířat při nejrůznějších rituálech bylo nedílnou součástí lidské kultury už od dávnověku a určitou přitažlivost si ponechává i v současné, svým způsobem deritualizované době. Objekty Jozefa Mrvy na diváka působí nenucenou naléhavostí – je možné, že v nás dodnes existuje potřeba ztráty vizuální jedinečnosti a nutnost zbavit se tíhy individualismu?

Viktorie Schrötterová

vernisáž: čtvrtek 1. 12. v 17:00

kurátorka: Viktorie Schrötterová

více: http://www.pifpaf.cz/cs/body-armor
webové stránky umělce: http://jozefmrva.tumblr.com/