Stockholm Meet the artist: Lode Kuylenstierna, 9 décembre 2017 13:00-9 décembre 2017 15:00, Galerie Forsblom Galerie Forsblom .

Lode Kuylenstierna (b. 1983) works in a multidisciplinary manner in mediums such as sculpture and film. In his first gallery exhibition, the sculptural works resemble body shapes with their cutaneous materials and textures. The amorphous forms are made of latex and human hair, attached and jointed together with thick thread and palpable stiches. The corporality is substantial and physical and evokes feelings like discomfort, but also tenderness and curiosity. The exhibition title, ‘Life Support’, refers to a medical term and to physically maintain something, but at the same time it is reminder of the vulnerability and vitality of man.

Welcome to meet the artist Lode Kuylenstierna and see the exhibition at Galerie Forsblom, Saturday, December 9, at 1-3 pm.


Lode Kuylenstierna (f. 1983) arbetar multidisciplinärt med inriktning inom film och skulptur. I hans första galleriutställning inriktar han sig på skulpturala verk som påminner om kroppsformer med hudliknande material och textur. De amorfa figurerna är gjorda av latextyg och mänskligt hår i hopsytt med tjock tråd och tydliga stygn. Kroppsligheten i verken är påtaglig och väcker känslor som obehag, men samtidigt även ömhet och nyfikenhet. Utställningens titel, ”Life Support”, refererar till en medicinsk term och att fysiskt bära upp något, men är också en påminnelse om människans skörhet och livskraft.

Välkommen att träffa konstnären Lode Kuylenstierna och uppleva utställningen på Galerie Forsblom, lördag, 9 december, kl. 13-15.