Stockholm Lördagsvisning med Peter Köhler & Harald Lyth!, 9 décembre 2017 14:00-9 décembre 2017 15:00, Galleri Magnus Karlsson Galleri Magnus Karlsson .

Vi har glädjen att bjuda in till en gemensam visning av två utställningar i Konstakademiens hus. Konstnärerna berättar om sina respektive utställningar.

Peter Köhler, Crepuscular Tales, Galleri Magnus Karlsson
Harald Lyth, Gränsland, Galleri Gunnar Olsson

Tid: Lördag 9 december, kl. 14–15
Plats: Start på Galleri Magnus Karlsson (14.00) och sedan Galleri Gunnar Olsson (14.30).
Adress: Fredsgatan 12, Stockholm

Peter Köhler kommer även att signera sin uppmärksammade utställningskatalog!

”En utställningskatalog som är en konstbok i sig. Peter Köhlers kolorerade teckningar kommer till sin rätt i det tryckta formatet. Det ger möjlighet att utforska hans myllrande bildvärld i lugn och ro, så som man aldrig hinner göra i gallerimiljö. Köhlers kaotiska universum av starka färger och slingrig ornamentik leder fantasin på härliga irrvägar.”

– Årets bästa böcker, Clemens Poellinger, SvD, 2/12 2017

Recension av Dan Backman i SvD:
https://www.svd.se/gallerirunda-i-hallucinatoriskt-myller-som-en-feberdrom

Recension av Susanna Slöör i Omkonst.com:
http://omkonst.com/17-kohler-peter.shtml

Recension i dreamideamachine ART VIEW:
http://www.dreamideamachine.com/en/?p=31235

Recension av Sebastian Johans i Konsten.net:
http://konsten.net/peter-kohler-pa-galleri-magnus-karlsson/

Varmt välkomna!