Prague BLACK BOX, WHITE HAT, 14 décembre 2017 18:00-14 décembre 2017 21:00, galerie amu galerie amu .

BLACK BOX, WHITE HAT
15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

Vystavující: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka

Prolog: Auguste a Louis Lumière, Damien Henry

Kurátorka: Lenka Střeláková

Výstava sleduje současné podoby pohyblivého obrazu s vědomou vazbou na experimentální formy v dějinách kinematografie. Obraz coby produkt technologických procesů je sám sobě tématem jak v rovině vzniku a prezentace díla, tak i skrze specifické zákroky vedené v zájmu jeho remediace či archivace.

Partneři: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, PAF, jlbjlt, Stable Studios


GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
(vchod z průchodu do ulice Tržiště)
http://www.gamu.cz

Otevřeno denně mimo pondělí: 10-12 h a 13-18 h

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BLACK BOX, WHITE HAT
15. 12. 2017 – 21. 1. 2018

Artists: Martin Ježek, Kryštof Pešek, (c) merry, Martin Búřil, Jan Kulka

Prologue: Auguste and Louis Lumière, Damien Henry

Curator: Lenka Střeláková

The exhibition tracks the contemporary forms of the moving image which consciously make contact with experimental approaches to film-making throughout the history of cinema. As a direct outcome of technological processes, the image constitutes a theme for its own contemplation – both on the level of an artwork’s creation and presentation, as well as in the specific steps taken during its remediation and archiving.


GAMU (Galerie AMU)
Malostranské náměstí 12, Praha 1
(entrance from the passage to Tržiště Street)
http://www.gamu.cz

Open daily except Monday: 10 a.m. – 12 p.m. and 1 – 6 p.m.