Botanischer Garten Karlsruhe, 6 juin 2021-6 juin 2021, Karlsruhe.

Botanischer Garten Karlsruhe, le dimanche 6 juin à 14:30

Botanischer Garten Karlsruhe Hans-Thoma-Straße 6, 76131 Karlsruhe Karlsruhe Thomashof


Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-06-06T14:30:00 2021-06-06T16:00:00