NUART 4 KIDS: Stencibility

facebook_event_1090453804353739

NUART 4 KIDS: Stencibility, 2 octobre 2016 12:00, Tou Scene

NUART 4 KIDS 4 FREE!
STREET ART WORKSHOP FOR KIDS !

”Street art- gjemmeleken”.
Et bilde er delt opp i puslespillbiter, hver bit er sprayet et sted på en bygning i byen i nærheten av Tou Scene. Deltakerne drar rundt og samler disse digitalt, og pusler sammen bildet igjen.
Dette er et samarbeid med den estoniske street art- festivalen Stencibility og kunstneren Edward von Longus.

Dette vil hele vil bli godt forklart ved ankomst! Se frem til nok en spennende utforskende søndag i østre bydel!!

Bygge Framtiden er tittelen på Nuart sin dynamiske rekke med spennende workshops for barn og familier. Disse kreative workshop`ene utforsker Nuart sine tema for 2016; “Utopia”- hvordan bygge denne, sammen med dadaismens ønske om å gjøre kunst til en del av hverdagen.

18.09 / 25.09 / 02.10 / 09.10. Kl. 1200-1500 hver søndag.

Denne dynamiske serien av morsomme og lærerike workshops for barn og familie har fokus på bærekraft, kreativitet, miljø og den urbane byen.

Verkstedene vil finne sted hver søndag i Nuart sin utstillingsperiode fra søndag 18. september til søndag 9. oktober.

Alle arrangementene er gratis å delta.
OPPMØTE I BAKGÅRDEN PÅ TOU SCENE HVER SØNDAG.

(18.09: CHALK DON´T CHALK)
(25.09: PAPPERIET)
02.10: STREET ART HIDE-AND-SEEK IN COOPERATION WITH STENCIBILITY FESTIVAL, TARTU
09.10: STREET PRINTING

Byer dukket opp fordi folk samlet seg ved veikryss for å utveksle varer og tjenester, men kanskje enda viktigere, ideer. Nuart sin serie av workshops vil kanskje fungere som dette “veikrysset”.

Å bygge inkluderende, sunne, funksjonelle, produktive og miljøvennlige byer er en av dagens største utfordringer. En viktig del av utviklingen av disse byene er å engasjere lokalsamfunnene i utformingen av dem.
Hver av disse workshop`ene lover en unik og kreativ opplevelse, drevet av engasjerte og lidenskapelige mennensker, de lover å gi barn i alle aldre en livlig og minnerik opplevelse!
Bygge Framtiden er utviklet av Nuart i samarbeid Block Berge Bygg, Stavanger Kommune og Levekårsløftet.

—————————————————————
ENGLISH:

Street art ”hide-and-seek”. A single image is broken into jigsaw pieces with each piece sprayed somewhere on a building in the city, nearby Tou Scene. Participants travel around collecting them digitally, and build the final picture.
In collaboration with Estonian Street Art Festival Stencibility and the artist Edward von Longus.

This will all be well explained on arrival!
Look forward to another exciting exploratory Sunday in the east of Stavanger!!

Building the future is the title of Nuart’s newly launched series of dynamic weekly workshops for children and families. Four fun and educational workshops on consecutive Sunday’s will explore Nuart’s twin topics for 2016: “Utopia” and how to build it, and Dada’s desire to make “Art part of everyday life”.
Each workshop will offer a fun, educational and creative workshop for children and families with a focus on sustainability, creativity, environment and the city.

The workshops will take place each Sunday during the Nuart Festival exhibition period from Sunday 18 September to Sunday 9 October.

All events are free to attend.
WE MEET IN THE BACKYARD OF TOU SCENE EVERY SUNDAY.

18.09 : CHALK DON’T CHALK
25.09 : PAPPERIET
02.10 : STREET ART HIDE-AND-SEEK IN COOPERATION WITH STENCIBILITY FESTIVAL, TARTU
09.10 : STREET PRINTING

Building inclusive, healthy, functional, productive and liveable cities is one of today’s greatest challenges. A key part of developing these cities is engaging local communities in designing them.
Cities emerged because people gathered at crossroads to exchange goods & services but perhaps more importantly, ideas. Nuart’s series of events and workshops will act as this “crossroads”. Bygge Framtiden embraces the concept of “placemaking”: a bottom up approach that empowers and engages people in ways that traditional planning processes do not. It draws on community assets and skills rather than relying on professional “experts”, and unlike your usual planning process, aims to be a lot of FUN!

Each Sunday workshop promises a unique and creative experience, run by engaged and passionate staff, and promises to provide children of all ages with a lively and memorable experience!

Bygge Framtiden / Building The Future is developed by Nuart in association with partners Block Berge Bygg, Stavanger Kommune and Levekårsløft.

NUART 4 KIDS: Stencibility was last modified: octobre 2nd, 2016 by Festivals 2016
@NUART FESTIVAL Stavanger