Jazyk : zahájení výstavy a programu Jak si rozumět?

facebook_event_1668817163436679

Jazyk : zahájení výstavy a programu Jak si rozumět?, 5 octobre 2016 19:00, Galerie Hraničář

* ENGLISH VERSION BELOW *

19:00 zahájení a zábavný večer ♯❖♗♘♘

♯ jazyk
6. 10. 2016 – 16. 2. 2017

Koncepce výstavy a doprovodných programů vzniká ve spolupráci s Deutsche Hygiene-Museum v Drážďanech, jenž představuje otevřené diskuzní fórum pro všechny, kteří se zajímají o kulturní, sociální a vědecké proměny společnosti začátku 21. století.

Výstava JAZYK v Galerii Hraničář přistupuje k jazyku jako k enigmě, jako k záhadné a velmi komplexní soustavě znaků, která je jednotlivými umělci používána. Jazyk je systémem k vytváření nástrojů, pokusů, souvislostí, či hříček. Představujeme si jazyk, jako čtení hieroglyfů bez nápomocné Rosettské desky. Představujeme si mluvící zvířata a jejich promluvy. Představujeme si dehumanizovaný jazyk. Pokoušíme si představit nepředstavitelné, neboť jsme zakleti do hranic vlastního jazyka a naučených jazykových her. Jazyk chápeme v přeneseném slova smyslu, kdy celek světa zprostředkovaný či vynalézaný jazykem přenášíme jen na velmi dílčí výsek světa umění – na hru individuálních estetických forem.

Vystavující umělci
Alžběta Bačíková, Peter Demek, Federico Díaz, Tomáš Hlavina, Jiří Hölzel a Zdeněk Svejkovský, Julius Reichel, Jan Šerých, Lenka Vítková, Vladimír 518, Aleksandrina Yordanova

Výstavu bude oživovat doprovodný program skládající se z veřejných diskusí s moderátorem, animací pro školy, workshopů, vybraných filmových projekcí, koncertů, divadla a experimentálních projektů.

Autor koncepce projektu / Richard Loskot
Kurátorský tým / Marek Meduna, Martina Johnová
Doprovodný program / Jana Baierová, Karel Karika, Pavlína Loskotová, Miloš Makovský, Jindra Moravcová, Jiří Němeček, Petr Kuneš, Ivana Zochová a kolektiv Hraničář
Grafika / Aleks Hue

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

otevírací doba:
po – pá : 15:00 – 19:30
so : zavřeno
ne : 13:00 – 18:00
vstup volný

http://www.hranicar-usti.cz
galerie@hranicar-usti.cz

Akci podporují:
Deutsche Hygiene-Museum, Ministerstvo kultury České republiky, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

///

The concept of the exhibition and the off-programme events has arisen from our cooperation with Deutsche Hygiene-Museum in Dresden, an open discussion forum for everybody interested in cultural, social and scientific changes in society of the early 21st century.

The LANGUAGE exhibition of the Hraničář Gallery treats language as an enigma, as a mysterious and very complex sign system used by individual artists. Languages are systems designed for creating tools, experiments, links, and puns. We try to imagine languages as if reading hieroglyphs without the auxiliary Rosetta Stone. We try to imagine speaking animals and their discourse. We try to imagine dehumanized language. We try to imagine unimaginable since we are all enclosed by the barriers of our mother tongue and acquired wordplays. We understand language in a metaphorical sense – we transfer the complexity of our world, both mediated through and created by our language, to a strongly specific sector of the world of art: on individual, playful aesthetic forms.

artists
Alžběta Bačíková, Peter Demek, Federico Díaz, Tomáš Hlavina, Jiří Hölzel a Zdeněk Svejkovský, Julius Reichel, Jan Šerých, Lenka Vítková, Vladimír 518, Aleksandrina Yordanova

The exhibition will be accompanied by many off-programme events: moderated public discussions, animations for schools, workshops, special screenings, concerts, theatre performances, and experimental projects.

Jazyk : zahájení výstavy a programu Jak si rozumět? was last modified: octobre 4th, 2016 by Rennes
@Galerie Hraničář Ústí nad Labem