Gratis Advanced Mindfulness Workshop & Inspirationsaften – Skab DIT Liv Fra Din Højste Personlige Vibration & Lev Fra Din Stærkeste Frekvens

festival

Gratis Advanced Mindfulness Workshop & Inspirationsaften – Skab DIT Liv Fra Din Højste Personlige Vibration & Lev Fra Din Stærkeste Frekvens, 28 août 2016 19:00, Kulturhuset Jemtelandsgade 3 2300 København S.

GRATIS ADVANCED MINDFULNESS WORKSHOP OG INSPIRATIONSAFTEN
FRA FØLELSESMÆSSIG OG BYRDEMÆSSIG STRESS – SKABER VI LIVET FRA VOR LAVESTE FREKVENS!! –
-FRA INDRE KLARHED OG RETNING – SKABER VI DET LIV VI DRØMMER OM!

Da vi var overvældet over interesse og tilmeldinger til denne aften, i indforslen i det fulde og originale spektrum af Mindfulness, gentager vi meget gerne denne Event,
For de der måtte henvende sig forgæves – og naturligvis alle yderligere interesserede.

Vi vil på denne intense og oplysende Mindfulness workshop fokusere på:- Hvorledes vor indre klarhed og ro, medfører vort personlige frekvensniveau løftes – Hvad der skabes i os, og strømmer fra os,- ved vor høje personlige frekvenser – opstået af større selvforståelse, selvindsigt og styrket bevidsthed.

Helt nye styrkende indre tilstande, og ydre muligheder udfoldes i livet, fra vor højere viberationer.
Fra nærværet med os selv, den dybere selvkærlighed og reelle selvforståelse, opdager vi vor unikke værdifuldhed, fra et langt dybere plan. – Ved at elske og også forstå os selv, evner vi at kunne forholde os til, forstå, og elske andre!!

IND I MINDFULNESS!!

KOM MED TIL EN BERIGENDE AFTEN I STRESSOPHØR, STYRKET HELHED, HELBRED, FREKVENSER OG BEVIDSTHED –

Se her aftenens fulde forløb:
https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/kurser-2/88163-2/

=================================================

DU KAN HERUNDER SE YDERLIGERE INDTRYK OMKRING VOR AUTENTISKE TILGANG TIL INDFULNESS TERMENOLOGIEN

1. – Mindfulness Dagen:

https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/kurser-2/mindfulness-dagen/

2. – Advanced Mindfulnes Weekend Workshop:

https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/kurser-2/korte-intensive-forlob-2/88272-2/

3. – 9 ugers Advanced Mindfulness Grundforløb

https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/kurser-2/9-ugers-advanced-mindfulness-grundkursus/

4. – Equanimity – Integrating Advanced mindfulness
( 4 Weekend Workshops over 4 måneder ).

https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/mindfulness-uddannelser/equanimity-mindfulness-heartfulness-seminar/

5.- Diverse Længereværende Advanced Mindfulness uddannelser

https://oprindeligmindfulness.wordpress.com/mindfulness-uddannelser/

====================================================

Workshoppen er åben og ganske gratis for alle interesserede. – Rettet imod indførsel i at bringe mere mental robusthed, harmoni, lethed og glæde ind i hverdagen, samt styrke vor evne til at håndtere krise, stress, sygdom og smerte.
Både nybegyndere samt erfarne meditationsudøvere og Mindfulness
praktiserende er meget velkomne.

VIBRATE HIGHER – LIVE STRONGER – (AND LONGER)!!
Lev i din stærkeste frekvens!!
Aftenen vil have specielt fokus på vor 5 niveauer af menneskelig
eksistens, og hvordan vi ved at styrke vor bevidsthed – igennem disse “lag”
– løfter os selv til stærkere og stærkere Personlig Frekvens.
– Styrken af vor frekvens = med det liv vi lever – og skaber!!

===============================================

SKAB DIT LIV – I DIN HØJESTE FREKVENS

Dette Skelsættende indblik i Mindfulness termenologien er afgørende for at kunne forholde sig til de fulde universelle Mindfulness principper – som iøvrigt er blåstemplet af vor vestlige tilgange til videnskab .
Disse indvier dig i de transformerende Psyko-Spirituelle redskaber for personlig vækst, der vil åbnes, ved at komme i kontakt med alle dine 5 lag af eksistens.

Oplevelsen af dine eksistentielle lag, vil løfte din bevidsthed og personlige frekvens – lag for lag – og lade din indre essens vil være centret for alt, hvad du kreerer båder inden i, og udenfor dig.
Aftenen er som skabt for dig der ønsker at fordybe dig i et, eller flere af nedenstående fokusområder i Mindfulness tilgangen.
(Vi vil komme ind på dem alle)

DU VIL OPLEVE AT :•

Blive indført I de Bærende Universelle Principper i Mindfulness
(Der medfører højnet bevidsthed – og styrket frekvens)
Blive indført i den originale sinds,- krops,- hjerte og bevidstheds baserede Mindfulness praksis •
Blive indført i Mindfulness meditation, og indført i hvordan denne, er den stærkeste faktor i Mindfulness tilgangen – for skabe et solidt fundament for livsvækst og indre Væredygtighed•
Blive indført i hvordan du oplever øget bevidsthed og nærvær i dagligdagens gøren og væren.•
Blive indført hvordan du opnår det tætte nærvær med dig selv, der skaber den reelle selvforståelse og selvindsigt •
Blive indført i hvordan du skaber det tætte nærvær i dine relationer, der skaber reel forståelse og indsigt i disse •
Blive indført i hvordan du styrker selvmedfølelsen og selvkærligheden, så du derved får åbnet for dit reelle selvværd•
Blive indført i hvordan du udvikler og styrker empati og samhørighedsfølelse med andre mennesker •
Blive indført i hvordan du rummer svære følelser og tanker, der medfører bekymring, angst, depression og utryghed, gennem styrket væren og bevidsthed •
Blive indført i vigtigheden af egenomsorg og for styrkelse af din energi. •
Blive indført i hvordan du støtter kroppens iboende evne til selvhelbredelse af sygdomme og stress, og dens evne til selvregulering af smerter •
Blive indført i hvordan du anvender Mindfulness som et værn mod stress •
Blive indført i hvordan du fremdrager din iboende viden, kundskab og ubevidste ressourcer •
Blive indført i at søge virkelige livsværdier og finde styrken til at handle efter disse •
Blive indført i hvordan du udvikler indre ro, glæde og overskud og beriger dig selv, og andre i dit liv herigennem

==========================================

EN BERIGENDE AFTEN FOR DIG

Denne aftenen er således langtfra udelukkende for mennesker med stress eller stressrelaterede lidelser (fysiske smerter, depression eller angst mm.)
Er du nysgerrig på at lære mere omkring den fulde og oprindelige Mindfulness tilgang og meditation.- og derved oplevelsen af meget mere og andet end opnåelsen af øget udømmende nærvær? Så vil du her, opleve at få fyldt på med “nye” Mindfulness tilgange op komponenter via den klassiske Mindfulness forståelse!!

===========================================

Jeg ønsker dig fortsat god læsning og inspiration omkring denne spændende aftens fortsætte indhold.

Mentalt afbalancerede mennesker har en indre styrke, en resiliens i sindet, i form af et indre stabilt center, der kaster lys på hvordan de tænker, føler, og agerer.
Dette center er også kaldet vores Meta center, og det er langt fra os alle der har kontakt til dette fyrtårn i os.- Ved kontakten til denne “kerne” i os selv – accelererer vor personlige viberation. Vor vækst!!…..

I dette rolige indre sted i os, har vor ”Meta”bevidsthed til huse.
Denne del af vor bevidsthed, bevidner blot alt det der foregår i, og omkring os, og er det bevidste center i os, der retter ind, hvis udfordringerne bliver for ekstraordinære, og bringer os tilbage til vort center – til større og klare udsyn – stærkere bevidsthed – Højere personlig frekvens .
Mental styrke, relaterer til indre ro og mentalt overskud, og har intet med personlig hårdhed eller egoisme at gøre, tvært imod,- her handler det om at være i stærk kontakt med sin essens,- som er ganske uegoistisk.

20 TING SOM MENTALT HARMONISKE MENNESKER UNDGÅR

Nedenfor er en liste over 20 ting som mennesker i mental balance typisk undgår.
Det er vigtigt at vide, at der er mange andre måder at anskue sig selv som mentalt afbalanceret på.
Lad derfor disse punkter være til inspiration og en mulighed for at tage de af dem til dig, som du synes du kan bruge til at inspirere dig i din Mindfulness praksis.
At oparbejde Mental balance, (høj personlig frekvens), forudsætter både vilje, disciplin og personligt engagement. Det skal dog langt fra være faktorer der stopper dig i din Mindfulness praksis, det hele kommer tilbage til dig selv og dine omgivelser i 10000 fold.

Det handler om indførelse af sunde vaner, og at du vælger at bruge tid og energi på din personlige vækst.
Omgangen med dig selv, dine realtioner og selve livet. er alt også nemmere, og langt mere givende og intenst, når du føler dig mentalt harmonisk og stærk.

At vælge at udvikle mentale og selvudviklende færdigheder, der øger din mentale styrke, og styrker hele din livsproces, er desuden den bedste måde at forberede dig til livets uundgåelige udfordringer og forhindringer.

==================================================

20 TING………..

1. Mentalt harmoniske mennesker undgår at dømme sig selv og andre

De forstår, at det at dømme og fordømme sig selv og andre, skaber unødig afstand imellem mennesker.
De og har medfølelse med sig selv – og andre- frem for en selvkritisk og ydre kritisk indstilling.
De forstår at den medfølende indre dialog, er den indre stemme der vil støtte dem, og den selvkritiske dialog vil stresse dem.

2. De undgår at lade egoet styre dem

Mentalt harmoniske mennesker, har en sund hjertekontakt, både til sig selv, og til andre mennesker, velvidende at det ægte nærvær strømmer fra hjertet. Dette i klarhed til, at vi alle har vores egne udfordringer i livet, og at vi alle har behov for forståelse og menneskelig varme.

3. De undgår at ignorere deres intuition

Mentalt harmoniske mennesker undgår at ignorere deres vigtige sjette sans. De er oftest engageret i deres personlige udvikling, og har derved skabt en klar forbindelse til deres finere intuition. Derfra kan de fornemme en større klarhed over de personligheder de er involveret med , og også en større fornemmelse af de situationer de er en del af.

4. De undgår at løbe fra eller ignorere det de frygter

Mentalt harmoniske mennesker udfordrer gerne deres begrænsninger, og frygten der har skabt disse begrænsninger.
De udfordrer de områder i deres liv der er frygtsyret, og indser samtidigt deres naturlige begrænsninger.
De er bevidste om at udvikling,- både personlig og pratisk, er tilgængelig – uden for deres “Comfort” Zone, de ved at “magelighed” ofte blot er en ubevidst følelse, der dækker for større eller mindre frygt for for andring.
De åbner for forandring, i afbalancerede doser.

5. De undgår at bruge tid og energi på at have ondt af sig selv

Mentalt afbalancerede mennesker undgår at og have ondt af sig selv, over deres omstændigheder eller hvordan andre har behandlet dem. I stedet tager de ansvar for deres rolle i eget liv liv, og forstår, at livet langtfra altid er let eller retfærdigt.

6. De undgår at give deres personlige styrke væk

De undgår at lade andre kontrollere dem, og de giver aldrig deres styrke væk. Det bliver unødvendigt at sige ting som, “Min kollega får mig til at føle ………,” fordi de forstår, at de er i kontrol over deres eget ve og vel, og at de selv har et valg omkring, hvordan de reagerer på omverdenen.

7. De undgår at straks fravælge forandringer der tilbydes dem

Mentalt afbalancerede mennesker tager tillbudte ”fornuftige” forandringer
som muligheder. De byder dem positivt velkommen og er villige til at være fleksible. De forstår, at forandringer er uundgåelige og tror på deres egne evner til at tilpasse sig.

8. De undgår mental stagnation og passivitet

De undgår at kredse i de samme tanker og følelser, ved en udfordring. De justerer hurtigt deres tanker og tilgang til denne, velvidende at alle udfordringer må løses i en højere bevidsthed end de er skabt.

9. De undgår at spilde energi på ting der er uden for deres
kontrol

En Mentalt harmonisk person, undgår at bruge tiden til at beklage sig over bortkommen bagage eller trafikpropper. I stedet fokuserer de på, hvad de kan styre i deres liv. De erkender, at nogle gange, er det eneste de kan styre, deres holdning og indstilling til tingene.

10. De undgår at bekymrer sig om at skulle gøre alle tilfredse

Mentalt harmoniske mennesker erkender, at de ikke behøver at behage alle hele tiden. De kan sige fra, eller sige deres mening, når det er nødvendigt. De stræber efter at være venlige og fair, og kan håndtere at andre mennesker bliver oprørte, hvis deres valg har gjort dem utilfredse.

11. De undgår frygten for at tage overvejede risici

De undgår uforsvarlige eller tåbelige risici, og tager kalkulerede risici. Mentalt harmoniske mennesker tilbringer tid med afvejning af risici og fordele, før de foretager en stor beslutning, og de er fuldt bevidste om de potentielle fordele og ulemper, før de handler.

12. De undgår at dvæle ved fortiden

Mentalt harmoniske mennesker spilder undgår at bruge tid på at dvæle ved fortiden og at ønske tingene kunne have være anderledes. De erkender deres fortid, og hvad de har lært af den. De undgår at genoplive dårlige erfaringer hele tiden, eller fantasere om dengang det gik rigtig godt. I stedet, så lever de mere i det nuværende moment, og planlægger for fremtiden.

13. De undgår at begå den samme fejl igen og igen

Mentalt harmoniske mennesker tager ansvar for deres adfærd og lærer af deres tidligere fejltagelser. Som et resultat heraf, undgår de at gentage disse fejltagelser igen og igen. I stedet bevæger de sig videre og træffer bedre beslutninger i fremtiden.

14. De undgår at misundes andres succes

Mentalt harmoniske mennesker kan værdsætte og fejre andre folks succes i livet. De undgår at blive jaloux eller føler sig snydt, når andre overgår dem. I stedet, erkender de, at succes kommer med fokuseret indsats, og de er villige til at arbejde målrettet for selv at opnå dette.

15. De undgår at give op efter den første fiasko

De undgår at se fiasko som en grund til at give op. I stedet bruger de fiasko som en mulighed for at vokse og forbedre sig. De er villige til at blive ved, indtil det lykkes.

16. De undgår at frygte alene tid

Mentalt harmoniske mennesker kan nyde at være alene, og stilhed er en nydelse. de kan bruge “aleneheden” til at være både reflekterende og produktive. De nyder deres eget selskab og er ikke afhængige af andre at blive underholdt hele tiden. De kan også være lykkelige alene.

17. De undgår obssesiv tænkning på det de ikke ønsker skal ske

Mentalt harmoniske mennesker undgår overtænkning af de eventuelle udfordringer livet vil præsentere, i stedet bruger de deres mentale energi til at glædes over livets mirakler, og til at bekymre sig når det virkeligt er nødvendigt at løse en udfordring.

!8. De undgår at føle verden skylder dem noget

De tager intet for givet i livet. De er til stede i livet, med en mentalitet om at tage vare på sig selv, De ser efter muligheder baseret på deres egne fortjenester.

19. De undgår at forvente øjeblikkelige resultater

Uanset om de arbejder på at forbedre deres helbred eller at få en ny virksomhed op at køre, så undgår mentalt harmoniske mennesker at forvente øjeblikkelige resultater. I stedet, så anvender de deres kompetencer og tid efter bedste evne og forstår, at virkelige forandringer tager tid.

20. De undgår at blive i nogen form for negativ cyklus

Mentalt harmoniske mennesker, frisætter sig selv fra negative cyklus i livet. De ved at ved accept er der 4 komponenter at arbejde med, og de bruger disse til at stabilisere deres tilværelse med;
– 1. Accepter du er uden for indflydelse, og bliv i ufordringen som den er.
– 2. Accepter udfordringen og arbejd med den.
– 3. Accepter at tingene er udenfor din mulighed for påvirkning, og at du ikke ønsker at være en del af denne,- forlad udfordringen..
– 4. Om muligt – kan du ændre din indstilling til udfordringen.

====================================

Kunne du bruge ovenstående 20 punkter til inspiration og hvad er dine erfaringer og holdninger til hvordan man holder sig mentalt harmonisk, sund og stærk i livet?

Kom gerne med dine kommentarer og lad andre blive inspireret af dine erfaringer. Disse kommentarer vil blive positive indlæg til denne spændende Mindfulde aften

Jeg glæder mig til at inspirere dig i højere frekvenser- på denne Mindfulde aften.-

Inviter gerne andre Mindfulness (frekvens) interesserede med
Vær sød at bekræfte din – og dine meddeltageres tilmelding på
jeannetorres@live.dk
========================================
Lokation – Dato – Tidsrum – Adresse
28 August
Kl. 19-21
Adresse : KULTURHUSET – Jemtelandsgade 3.
(En sidegade til Holmbladsgade)
2300 København S
Anbefaling – Behageligt løs påklædning

DEL MEGET GERNE DENNE GRATIS EVENT MED EN EN ELLER MÅSKE FLERE – DER MÅTTE HAVE GLÆDE AF DENNE AFTEN

På forhånd tak
Varme Sommer hilsner Jeanne – Clearing, Caring and Sharing

Gratis Advanced Mindfulness Workshop & Inspirationsaften – Skab DIT Liv Fra Din Højste Personlige Vibration & Lev Fra Din Stærkeste Frekvens was last modified: août 11th, 2016 by Festivals 2016
@Oprindelig Mindfulness/Ved Jeanne Torres