Artist talk: Livet självt

facebook_event_1204745276219863

Artist talk: Livet självt, 19 février 2016 16:00, Moderna Museet, Stoccolma

Scroll for information in English.
Träffa tre av konstnärerna i Livet självt!
Dagen innan Livet självt öppnar tjuvstartar vi med ett artist talk där konstnärerna Valia Fetisov, Katja Novitskova och Olga Balema samtalar med Daniel Birnbaum som tillsammans med Carsten Höller och Jo Widoff har curerat utställningen.

Livet självt– frågan om vad det egentligen är; dess materialiteter och egenskaper, med tanke på att den västerländska vetenskapens och filosofins försök att besvara frågan visat sig otillräckliga, är en stor grupputställning som tar frågan om vad livet är som sin utgångspunkt.

Utställningen presenterar verk av 44 konstnärer och sträcker sig från det tidiga 1900-talet, då konstnärer utvecklade en dialog med den nya evolutionsteorin, via en rad moderna klassiker, fram till dagens konstnärer som skapar sina verk i en teknologiskt manipulerad verklighet. Läs mer om utställningen och vilka konstnärer som medverkar här:
http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/livet-sjalvt/

Kl 16-17
I Auditoriet, plan 2
kl 17-18
Utställningen öppen, plan 4
Fri entré
Ingen föranmälan krävs
Begränsat antal platser, först till kvarn

—————————————————————-
Meet three of the artists in Life Itself!

The day before Life Itself opens, we will make an early start with an Artist Talk featuring the artists Valia Fetisov, Katja Novitskova and Olga Balema, in a discussion with Daniel Birnbaum, who curated the exhibition together with Carsten Höller and Jo Widoff.

Life itself – On the question of what it essentially is; its materialities, its characteristics, considering that all attempts to answer this question by occidental sciences and philosophies have proven unsatisfactory is a major group exhibition that looks at the issue of what life is.
The exhibition presents works by 44 artists and covers a period from the early 20th century, when artists developed a dialogue with the new theories on evolution, over a number of modern classics, to today’s artists whose works are created in a technologically manipulated reality. Participating artists: (länk)

4-5 pm
In the Auditorium, floor 2
The exhibition is open
5-6 pm
Admission free
No booking required
Limited numbers – first come, first served!

Artist talk: Livet självt was last modified: février 16th, 2016 by Unidivers Mag
@Moderna Museet Stockholm